قدرت هوش مصنوعی را کشف کنید

شاخص

استراتژی

اندیکاتورهای معاملاتی ابزارهایی هستند که توسط معامله گران برای کمک به شناسایی روندها و الگوهای بالقوه بازار استفاده می شود. اینها می توانند شامل شاخص های ساده ای مانند.