بدون هیچ سرمایه ای با
بیمه Aipilot ترید بدون
ریسک را تجربه کن !

فرایند ارزیابی

3

معامله با سرمایه‌

شما به عنوان یک معامله گر با سرمایه ای که aipilot در اختیارتان قرار میدهد معامله میکنید و 85 درصد سود را دریافت میکنید.​

1

ارزیابی

ارزیابی مرحله اول فرایند سرمایه‌گذاری است. شما باید در این مرحله موفق باشید تا به مرحله تأیید بروید.

2

تأیید

تأیید مرحله دوم و آخر برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر با سرمایه است.

1

ارزیابی​

ارزیابی مرحله اول فرایند سرمایه‌گذاری است. شما باید در این مرحله موفق باشید تا به مرحله تأیید بروید.

2

تایید

تأیید مرحله دوم و آخر برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر با سرمایه است.

3

معامله با سرمایه‌

شما به عنوان یک معامله گر با سرمایه ای که aipilot در اختیارتان قرار میدهد معامله میکنید و 85 درصد سود را دریافت میکنید.

پلن A

$5,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
6 درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
49 دلار

پلن B

$10,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
6 درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات​
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
85 دلار

پلن C

$25,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
6 درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات​
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
147 دلار

پلن D

$50,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
6 درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات​
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
299 دلار

پلن E

$100,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
6 درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات​
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
485 دلار

پلن F

$200,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
6 درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات​
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
845 دلار

پلن A

$5,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
۶ درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
49 دلار

پلن B

$10,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
۶ درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
85 دلار

پلن C

$25,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
۶ درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
147 دلار

پلن D

$50,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
۶ درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
299 دلار

پلن E

$100,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
۶ درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
485 دلار

پلن D

$200,000
اهرم
1:100
فاز 1
8 درصد سود در یک ماه
فاز 2
۶ درصد سود در دو ماه
daily drawdown
5%
max drawdown
10%
استفاده از ربات
مجاز
معامله با اخبار
مجاز
رشد سرمایه
تا 1,000,000 دلار
حداقل روزها
5 روز
قیمت
845 دلار

قوانین

بیمه Aipilot یک سرویس منحصر به فرد است که به شما اجازه می‌دهد ، در صورت عدم موفقیت در چالش ، بدون هیچ هزینه‌ای و بصورت کاملا رایگان دوباره در چالش شرکت کنید !
تریدر در فاز اول ۸ درصد سود باید کسب کند. -تریدر در فاز دوم باید ۶ درصد سود کسب کند.
ضرر و دراوداون روزانه ۵ درصد از بالانس ابتدای روز محاسبه خواهد شد -ضرر و دراوداون کلی ۱۰ درصد از بالانس ابتدای تحویل حساب هست .
سود شما در پنجم و بیستم هر ماه میلادی و با ارز تتر USDT قابل برداشت می باشد !
درصد سود تریدر تا ۸۵ درصد از سود معاملات خواهد بود .
نوع حساب ecn و پلتفرم متاتریدر ۴ و ۵
در صورت رعایت قوانین، اگر حساب در سود باشد حتی یک دلار و تارگت زده نشده باشد ،کاربر میتواند یکهفته حساب خود را تمدید کند.
رشد حساب در بازه های 3 ماهه انجام میشود که حداقل ۱۵ درصد سود رو دریافت کرده باشد ، 20% به بالانس شما افزوده میشود.
100% بازگشت هزینه چالش پس از دریافت حساب واقعی با برداشت اولین سود.
تریدهای قمار گونه (برای مثال تریدر نباید ۶ درصد از ۸ درصد تارگت تعیین شده را در یک روز بزند) و نقض قوانین محسوب میشود !
همه تریدرها باید حداقل پنج روز معامله فعال را قبل از ارزیابی حساب خود برای موفقیت در چالش‌ها سپری کنند.