متشکرم!

لطفا به هدایای ما نگاهی بیندازید

هدایای ما

ایچیموکو

استراتژی رایگان

AiPilot
میانگین متحرک

استراتژی رایگان

AiPilot
RSI

استراتژی رایگان

AiPilot

بیشتر استراتژی را بررسی کنید

نهنگ

استراتژی

در این استراتژی، شما یاد می گیرید که مانند نهنگ ها تجارت کنید، یاد می گیرید که منطقه را با حمایت و مقاومت به راحتی تشخیص دهید.

AiPilot
سرمایه گذاری

استراتژی

این طرح چیزی است که تصمیمات سرمایه گذار را بر اساس اهداف، تحمل ریسک و نیازهای آینده به سرمایه هدایت می کند.

AiPilot
الگوی هارمونیک

استراتژی

معاملات هارمونیک الگوها و ریاضیات را ترکیب می کند و یک روش معاملاتی را ایجاد می کند که بر اساس فرض الگوهای تکرار شونده است.

AiPilot