استراتژی هارمونیک

معاملات هارمونیک الگوها و ریاضیات را با هم ترکیب می‌کند و یک روش معاملاتی ایجاد می‌کند که بر اساس فرض الگوهای تکرار شونده است.

$19.00

Related Products