نشانگر کوانتومی

نشانگر کوانتومی توسط تیم aipilot.io تولید می شود.
QI یک اندیکاتور ترکیبی است که می تواند به شما کمک کند تا با روش فیبوناچی بازار را پیش بینی کنید، زمانی که QI نشان می دهد که شما باید موقعیت فروش / فروش را باز کنید، و سپس به شما نشان می دهد که مدت زمان بیشتری باید موقعیت خرید / خرید را باز کنید، سود بگیرید و متوقف شوید. از دست دادن به حمایت و مقاومت بستگی دارد.

$79.00

Plan

6 Months, Life Time

Related Products