پک WealthWise

در WealthWise شما به تمام محصولات فوق دسترسی دارید:

لایف تایم لایسنس اصلی EA + لایف تایم لایسنس استراتژی فیوژن + لایف تایم لایسنس استراتژی کوانتومی + الگوی تجارت کتاب الکترونیکی + الگوی شمعدانی کتاب الکترونیکی + دوره معاملاتی ( استراتژی سرمایه گذاری ) + دوره معاملاتی ( استراتژی هارمونیک ) + دوره معاملاتی ( استراتژی نهنگ )

پاداش + 1 ماه خدمات TradePilot

$1,540.00

Related Products